COT-rapportage evacuatie VUmc gereed

12 september 2016

Precies een jaar na dato heeft het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, het evaluatierapport Doen wat de situatie vraagt gepubliceerd. Dit rapport, tot stand gekomen op verzoek van VUmc en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, beschrijft de belangrijkste ervaringen en lessen naar aanleiding van de evacuatie van VUmc op 8 september 2015. Een ontruiming waarbij Ambulance Amsterdam een grote betrokkenheid heeft gehad en die noodzakelijk werd door wateroverlast vanwege een hoofdwaterleidingbreuk nabij VUmc.