Opschaling door wateroverlast

8 september 2015

Door een vanochtend gesprongen waterleiding bij het VUmc is er inmiddels sprake van een GRIP-situatie, d.w.z. dat er opgeschaald wordt i.v.m. (mogelijk) direct noodzakelijke overplaatsingen van patiënten per ambulance vanuit het VUmc. Dat betekent dus veel ambulances ter plaatse en ook dat dit effect heeft op het reguliere Besteld Vervoer van en naar overige zorginstellingen. Vertraging in de uitvoering daarvan, of zelfs uitstel, valt vandaag niet uit te sluiten.

Het spoedvervoer ondervindt naar verwachting geen hinder van de nu ontstane situatie.