Succesvolle HKZ / VMS audit!

27 augustus 2015

Deze week heeft Ambulance Amsterdam haar jaarlijkse externe audit gehad in het kader van de HKZ (kwaliteit) en VMS (Veiligheid Management) certificering. Twee auditoren van Lloyds hebben diverse afdelingen (zowel ambulancezorg, meldkamer als staf en ondersteuning) bezocht en vele gesprekken gevoerd.

Tijdens deze bezoeken kijken de auditoren naar de ontwikkelingen in de organisatie en naar de mate waarin Ambulance Amsterdam voldoet aan de geldende kwaliteit -en veiligheidseisen. De auditoren stellen vast dat met enthousiasme, betrokkenheid en professionaliteit wordt gewerkt aan het leveren van zorg. Er zijn tijdens deze audit geen afwijkingen of tekortkomingen vastgesteld! Een geconstateerde afwijking van een bezoek in maart blijft openstaan. Dit betekent niet dat er achterover geleund kan worden. Op verschillende vlakken zijn nog verdere ontwikkel stappen mogelijk zoals het beter benutten van onze verbeter systematiek zoals interne audits en risico analyses bv. op basis van een Meld & Verbeter meldingen of een klacht. Een advies dat Ambulance Amsterdam graag ter harte neemt en zal gaan oppakken. 

De keuze van de directie om een nadere, verdiepende oorzaken analyse te doen naar aanleiding van diverse rapporten wordt door de auditoren als een goede koers betiteld en gezien als een bewijs voor de ontwikkeling die de organisatie aan het doormaken is.

Deze audit laat hiermee een mooi resultaat zien. Wij zijn blij met de complimenten en feliciteren ieder met dit mooie resultaat.

Jan Pierik