Werkonderbreking besteld vervoer: woensdag 26 augustus, 11.00 tot 15.00 uur

24 augustus 2015

Sinds medio mei van dit jaar wordt er door de vakbonden en de medewerkers in de Ambulancezorg actie gevoerd in het kader van een nieuwe CAO Ambulancezorg.

Ook de medewerkers van Ambulance Amsterdam voeren in dit kader actie. Deze acties zijn de afgelopen tijd geïntensiveerd met de nodige consequenties voor de planbare ambulancezorg. 

De vakbonden hebben voor woensdag 26 augustus 2015 een werkonderbreking aangekondigd bij Ambulance Amsterdam. Dit betekent dat in het tijdvak 11.00 tot 15.00 uur er geen besteld vervoer verreden zal worden.

Uiteraard is de spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2 vervoer) gegarandeerd.

Bovenstaande betekent dat op woensdag 26 augustus a.s. het bestelde (planbare) ambulance vervoer ernstig verstoord zal zijn. Voor het tijdvak van 10.00 tot 15.00 uur zal Ambulance Amsterdam geen bestelde ritten aannemen.

De verwachting is dat het weer opstarten van het proces van besteld vervoer na 15.00 uur enige tijd zal vergen.

Wij verzoeken u vriendelijk om tijdig de door u noodzakelijk geachte maatregelen in uw organisatie te treffen zodat het logistieke proces in uw organisatie zo min mogelijk wordt beïnvloed en getroffen door het niet beschikbaar hebben van planbare ambulancezorg.