Gevolgen cao-acties

21 juli 2015

Als gevolg van de inmiddels tot 17 augustus a.s. aangezegde aanhoudende cao-stiptheidsacties, heeft Ambulance Amsterdam een minimale paraatheid vastgesteld, die 10% lager ligt dan normaal. Dat wil zeggen dat daarmee de ondergrens, waarbij geen incidentele dienstuitval meer wordt toegelaten, vaststaat. Zodra de paraatheid de ondergrens nadert, zullen er dan ook passende maatregelen worden getroffen.

Spoed- (A1) en urgent (A2) vervoer blijven met bovenstaande methode van werken normaal gewaarborgd. Bij het besteld vervoer (zoals overplaatsingen en ontslagvervoer) kunnen zich echter langere wachttijden voordoen.

Met excuses voor eventuele ongemakken, wordt getracht overlast tot een minimum te beperken.