Werkonderbreking: woensdag 8 juli, 12.00 tot 14.00 uur

7 juli 2015

De vakbonden en het actiecomité Ambulance Amsterdam hebben in het kader van lopende cao-acties voor woensdag 8 juli, van 12.00 tot 14.00 uur, een werkonderbreking aangekondigd.

In deze twee uur zal alleen spoedvervoer (A1) en urgent vervoer (A2) worden verreden.

Besteld vervoer (B), zoals overplaatsing, is tussen 12.00 en 15.00 uur niet mogelijk. Hoewel in de aanname van ritopdrachten hierover zo goed mogelijk wordt afgestemd met ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, kunnen helaas langere wachttijden ontstaan.

Met excuses voor eventuele ongemakken, wordt getracht overlast tot een minimum te beperken.