Ambulance Amsterdam gaat over op zomerrooster

1 juni 2015

Per 6 juli a.s. hanteert Ambulance Amsterdam een zomerrooster. Dit houdt in dat er tijdelijk minder ambulances beschikbaar zijn in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, met name op de ‘stille uren’. In totaal gaat het om een capaciteitsreductie van  gemiddeld 5%, variërend over dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten.

 Nauwgezet wordt toegezien op de effecten hiervan en zo nodig bijgestuurd. Geen negatieve gevolgen worden verwacht m.b.t. de tijdsprestaties; zoals wettelijk ook is voorgeschreven blijft het streven gehandhaafd om in ten minste 95% van het spoedvervoer binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Mede doordat het in de zomerperiode minder druk is met besteld vervoer zoals overplaatsingen, maakt dit een zomerrooster mogelijk.

Een zomerrooster is inmiddels ook om budgettaire redenen noodzakelijk. Een relatief grotere vraag naar ambulancecapaciteit in voor- en najaar o.a. vanwege diverse evenementen, legt een (te) groot beslag op de beschikbare financiële middelen. Keuzes zoals nu de introductie van een zomerrooster zijn dan ook onvermijdelijk.