Wat kan ik doen als ik alarmnummer 112 niet kan bereiken?

13 april 2015

Vorig jaar zijn er in de media diverse berichten verschenen over dekkingsproblematiek in relatie tot de mobiele bereikbaarheid van 112. Naar aanleiding van die berichten hebben Agentschap Telecom en TNO in opdracht van het Ministerie van EZ onderzoek uitgevoerd naar de reikwijdte van deze dekkingsproblematiek. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan worden binnenkort aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Mede naar aanleiding van dit thema is door het Ministerie van V&J nu het handelingsperspectief (‘wat als ik 112 niet kan bereiken?’) aangescherpt. Dit is gedaan omdat de slagingskans bij een noodoproep voor een deel beïnvloed kan worden door de beller zelf.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-als-ik-112-niet-kan-bereiken.html