De Psycholance gaat van start: gespecialiseerd vervoer voor psychiatrische patiënten!

11 april 2014

Vanaf maandag 14 april 2014 komt er een belangrijke verandering in de zorg voor psychiatrische patiënten in Amsterdam. Ambulance Amsterdam introduceert de Psycholance. Doel van Ambulance Amsterdam en de daarmee samenwerkende organisaties GGD Vangnet en Advies, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en Politie Amsterdam-Amstelland is, om de zorg voor medewerkers en patiënten veiliger uit te voeren en recht te doen aan de specifieke zorgbehoefte van deze groep patiënten. Tot 14 april wordt het vervoer van deze patiënten vanaf een politiebureau, de openbare ruimte of de thuissituatie naar de onderzoeksruimte van de SPA, nog door de politie uitgevoerd. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vastgesteld, dat dit geen wenselijke situatie is: deze mensen hebben recht op verantwoorde zorg. Een Psycholance is een zorgambulance, bemenst door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) van de SPA en een Zorgambulancechauffeur. Omdat het hier gaat om een pilotproject van een jaar, wordt er geregeld gekeken of het initiatief voldoet aan de verwachtingen en vindt begin 2015 een eindevaluatie plaats.