Convenant Burger Harthulp getekend

24 maart 2014

Twee jaar geleden is Ambulance Amsterdam een project gestart met de naam Burger Harthulp.  Getrainde burgerhulpverleners worden door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam gealarmeerd bij een reanimatiemelding in hun directe woon- en /of werkomgeving. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 burgers aangesloten. Donderdag 20 maart werden de afspraken hierover bekrachtigd met een door alle partijen ondertekend Convenant Burger Harthulp.

Met name in de buitenregio ’s zijn de aanrijtijden voor ambulances (te) lang bij reanimatiemeldingen.  Over het algemeen wordt wel binnen de norm van 15 minuten gebleven, maar omdat dit voor reanimaties te lang is, heeft  Ambulance Amsterdam zich actief bezig gehouden met het organiseren en inrichten van zogenaamde 6-minuten zones.  Bij een reanimatiemelding in de buitengebieden alarmeert de MKA, naast twee ambulances, ook direct vrijwilligers van Burger Harthulp. Bij reanimatiemeldingen binnen de stad Amsterdam en Amstelveen rukt de beroepsbrandweer uit, samen met de politie. Binnen het verzorgingsgebied van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, zijn er coördinatoren van stichtingen en/of verenigingen, die toezicht houden op de benodigde training van de burgerhulpverleners (vrijwilligers).  De afspraken hierover zijn nu vastgelegd in een convenant met Ambulance Amsterdam.

Meer weten? www.burgerharthulp.nl is een internet site waar burgerhulpverleners, die een BLS-/ AED-opleiding hebben gevolgd,  zich kunnen aanmelden. 

 

taart convenant