Patiënten geven ambulancezorg een dikke 9

31 januari 2014

Patiënten blijken over het algemeen zeer tevreden met de ambulancezorg zoals wij deze samen met 16 andere RAV-en leveren. Een dikke 9 als beoordeling is het resultaat. Dit blijkt uit het NIVEL-patiënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in de eerste drie maanden van 2013 en nu officieel vastgesteld. Dat geldt vooral voor thema's zoals bejegening, communicatie en behandeling door ambulancezorgverleners. Opvallend is dat in de beoordeling vrijwel geen verschil is gevonden tussen alle 16 deelnemende RAV-en. Ook is een 'vergelijking' mogelijk met andere zorgsectoren. De toegepaste vragenlijsten (CQ-index) worden namelijk ook in andere zorgsectoren gebruikt; het zijn gestandaardiseerde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Ook dan valt de relatief hoge score op. Een resultaat om trots op te zijn!