Een heldenspeld voor de ambulance
10 december 2020

Jurian van der Meer, senior Ambulancechauffeur bij post West, stond wel even te kijken toen de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en komiek Andre van Duin plotseling voor zijn neus stonden. Hij dacht dat hij meewerkte aan een video-opname voor een campagne, maar het was tevens een verrassingsbezoek om de ambulancezorgverleners in het zonnetje te zetten.

Speld
Namens alle 600 collega’s heeft Jurian een ‘heldenspeld’ van de burgemeester in ontvangst genomen. Dit is de aftrap van de campagne #HouVanJeHeld waarbij Amsterdammers vrienden/kennissen voor kunnen dragen voor dit speldje. Het is bedoeld als hart onder de riem voor hen die zich keihard inspannen voor de coronacrisis. Tevens roept het burgers op zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden zodat hulpverleners ook rustige dagen hebben. Jurian is het gezicht voor deze campagne namens de ambulance. Meer hierover op https://wijamsterdam.nl/.  

IMG 20201210 WA0002

World Restart a Heart Day: ook tijdens corona veilig reanimeren
16 oktober 2020

Het grote belang van een snelle start van reanimatie wordt ieder jaar wereldwijd op 16 oktober benadrukt met de World Restart A Heart Day . Dit internationale initiatief wordt gesteund door de WHO en het Internationale Rode Kruis. Amsterdam UMC, Ambulance Amsterdam en het OLVG organiseren ieder jaar evenementen om mensen te leren reanimeren. Door COVID-19 zijn fysieke evenementen helaas niet mogelijk, maar het belang van burgerhulpverlening blijft groot. Omdat burgers levens kunnen redden.

Vanwege corona vragen burgers zich af: is het nog wel veilig om te reanimeren? Uit onderzoek blijkt dat deze twijfels ervoor zorgen dat mensen een lagere kans hebben om een hartstilstand te overleven. De Nederlandse Reanimatieraad heeft daarom samen met HartslagNu aangepaste instructies opgesteld zodat burgerhulpverleners ook tijdens deze coronapandemie veilig ingezet kunnen worden en slachtoffers toch de hulp kunnen krijgen die nodig is. Kijk hier wat de speciale covid-19 richtlijn inhoudt

Het verschil maken
Jaarlijks krijgen in Nederland circa 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. In de regio Amsterdam zijn dat er zo’n 900. De overlevingskans stijgt van ongeveer 20% naar meer dan 50% als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt aangesloten. Als er niets gedaan wordt, daalt de overlevingskans met bijna 10% per minuut. De gemiddelde aanrijtijd voor de ambulance bedraagt rond de zeven minuten. Het zijn dus de aanwezige burgers die het verschil maken in de allereerste minuten!

Sinds 2007 is er een oproepsysteem - HartslagNu - waarmee buurtbewoners van een slachtoffer worden opgeroepen om te komen reanimeren. Deze burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich aangemeld bij het oproepsysteem. In het oproepsysteem staan ook de AED’s geregistreerd die door burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut eerder aanwezig bij het slachtoffer dan de hulpdiensten, waardoor er in 75% van de gevallen eerder kan worden begonnen met reanimatie. Daarbij is in meer dan 50% van de reanimaties een AED aangesloten vóór aankomst van de ambulance. Mede als gevolg hiervan is het percentage succesvolle reanimaties opgelopen van 9% in de jaren negentig, naar 23% in 2016 (bron: Hartstichting).

Onvoldoende dekking
Toch is de dekking van geregistreerde burgerhulpverleners in de regio Amsterdam nog onvoldoende. Om iedereen in de regio Amsterdam die een hartstilstand krijgt de beste overlevingskans te geven, zijn meer burgerhulpverleners en AED’s nodig! Ook voor het aantal geregistreerde 24/7 beschikbare AED’s geldt voor Amsterdam een onvoldoende dekking. De Hartstichting heeft een kaart ontwikkeld waarop de dekking van de AED’s voor elke buurt zichtbaar is.

Burgerhulpverleners zijn en blijven hard nodig. Professionals kunnen niet zonder de inzet van burgers. Het is volgens Amsterdam UMC, Ambulance Amsterdam en het OLVG belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus volgen en dat mensen die kunnen reanimeren zich aanmelden bij HartslagNu. Op deze manier kunnen levens gered worden!

Ambulancezorg en het coronavirus
18 september 2020

In onze verzorgingsgebieden gelden de volgende richtlijnen ten aanzien van het coronavirus (COVID-19).

Informeer de meldkamer
112 bel je wanneer iemand in direct levensgevaar is. Heb je het vermoeden dat de persoon voor wie je 112 belt het coronavirus heeft? Geef dit dan door aan de verpleegkundige op de meldkamer. Op deze manier kunnen wij maatregelen treffen om de patiënt op een veilige manier zorg te verlenen en naar het ziekenhuis te brengen.

Geen familie mee in de ambulance
Het aantal coronabesmettingen is in onze regio’s dusdanig toegenomen dat we momenteel geen familielid/begeleider meer meenemen in de ambulance. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Reiniging ambulance
Na elke corona (verdachte) rit maken we de ambulance grondig schoon. De persoonlijke beschermingsmiddelen van de bemanning worden afgevoerd. 

Reanimatie
Ook elke reanimatie wordt momenteel weer als COVID-19 verdacht bestempeld. Bij een reanimatie moeten we dicht bij de patiënt komen. Uit voorzorg en voor ieders veiligheid draagt het ambulanceteam persoonlijke beschermingsmiddelen.

Heb je vragen over het coronavirus?
Ga dan naar de website van de Rijksoverheid, het RIVM of bel het publieksinformatienummer 0800-1351. Voor een coronatest maak je een afspraak via 0800-1202 of coronatest.nl

Een badmuts op in de ambulance?
24 augustus 2020

Op maandag 24 augustus start de ELECTRA-STROKE studie van @amsterdam_umc op ambulancepost Zuid. Onze ambulanceverpleegkundige en junior onderzoeker Joffry vertelt: “Het ambulanceteam maakt bij patiënten met een verdenking van een herseninfarct al in de ambulance een hersenfilmpje (EEG). Dit doen we met behulp van een hoofdkap uitgerust met electroden, die wat wegheeft van een badmuts. We zijn de eerste ambulancedienst in de wereld waar dit onderzoek plaatsvindt. Als het werkt zoals we hopen kan dit kostbare tijd opleveren voor patiënten met een herseninfarct.”

dav

Juiste behandeling
De komende jaren moet blijken of ‘de badmuts’ goede EEG’s oplevert in de ambulance. “De volgende stap is dan dat we patiënten met een herseninfarct direct naar het juiste ziekenhuis voor de juiste behandeling kunnen brengen,” aldus hoofdonderzoeker en neuroloog Jonathan Coutinho van Amsterdam UMC.

EEG maken
De EEG maken we bij iemand thuis of in de ambulance. Het maken van het EEG duurt ongeveer 1 minuut en gebeurt alleen als de patiënt stabiel is. De ambulancemedewerkers analyseren de data niet, dat gebeurt op een later tijdstip door de onderzoekers.

foto Joffry

Pride 2020
30 juli 2020

Het zal u niet zijn ontgaan dat Covid19 ons sociale leven behoorlijk heeft beïnvloed, veel festiviteiten zijn afgelast of ingeperkt. Zo ook Pride2020.

bootz

Ook onze Pride festiviteiten zijn ingeperkt, geen deelname aan Canalpride of VictorPride van brandweerkazerne Victor zoals in 2019. Maar als LHBT groep Ambulance Amsterdam willen we Pride 2020 niet zomaar voorbij laten gaan en hijsen we de Pride vlag weer in top op het hoofdkantoor van Ambulance Amsterdam

vlag

Meer informatie over Pride vindt u op  https://pride.amsterdam  en de livestream op de Pride website, Instagram en Facebook.

logo