Oprichting cliëntenraad
4 juni 2021

Ambulance Amsterdam richt een cliëntenraad op. Wij zien dit als een kans om een volgende stap in de professionalisering van onze zorgorganisatie te zetten. Het helpt ons om de zorg voor patiënten nog beter te toetsen en af te stemmen.

Taken cliëntenraad
Een cliëntenraad behandelt onderwerpen vanuit het perspectief van patiënten van de ambulancezorg. Het richt zich op zorginhoudelijke onderwerpen en heeft op bepaalde gronden advies- en instemmingsrecht.

Samenstelling
De leden moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in een van onze verzorgingsgebieden. Samen moeten ze een goede afspiegeling zijn van onze patiëntengroepen. Ze worden voor een aantal jaar benoemd met de mogelijkheid één keer herbenoemd te worden.

Ondersteuning
Wij laten de cliëntenraad adviseren door een zorgbelangorganisatie, die ons bij kan staan in de onafhankelijke ondersteuning van de raad.

Werving en selectie
We beginnen met de werving van de voorzitter. Bekijk de vacature. Als die is gevonden, gaan we de cliëntenraad verder samenstellen.

Bekijk het publieksjaarverslag van 2020
13 april 2021

Voor Ambulance Amsterdam was 2020 een bewogen jaar waarin COVID-19 een grote rol speelde. Daarom is er weer een publieksjaarverslag gemaakt in de vorm van een infographic waarin alle mijlpalen en prestaties in één overzicht te zien zijn. Bekijk het publieksjaarverslag 2020 hier.

Voorkant publieksjaarverslag 002

Ook op de ambulance was het een compleet ander jaar
5 maart 2021

Verlaten uitgaansgebieden, 41% minder drank- en drugs gerelateerde inzetten, 10.500 COVID-19 verdachte inzetten, 23% minder trauma's. Ook op de ambulance was het een compleet ander jaar. Collega’s Hans en Annemiek zijn door NRC geïnterviewd over hun ervaringen in de ambulancezorg voor en tijdens de COVID-19 pandemie.

Lees het hele artikel.

Een heldenspeld voor de ambulance
10 december 2020

Jurian van der Meer, senior Ambulancechauffeur bij post West, stond wel even te kijken toen de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en komiek Andre van Duin plotseling voor zijn neus stonden. Hij dacht dat hij meewerkte aan een video-opname voor een campagne, maar het was tevens een verrassingsbezoek om de ambulancezorgverleners in het zonnetje te zetten.

Speld
Namens alle 600 collega’s heeft Jurian een ‘heldenspeld’ van de burgemeester in ontvangst genomen. Dit is de aftrap van de campagne #HouVanJeHeld waarbij Amsterdammers vrienden/kennissen voor kunnen dragen voor dit speldje. Het is bedoeld als hart onder de riem voor hen die zich keihard inspannen voor de coronacrisis. Tevens roept het burgers op zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden zodat hulpverleners ook rustige dagen hebben. Jurian is het gezicht voor deze campagne namens de ambulance. Meer hierover op https://wijamsterdam.nl/.  

IMG 20201210 WA0002

World Restart a Heart Day: ook tijdens corona veilig reanimeren
16 oktober 2020

Het grote belang van een snelle start van reanimatie wordt ieder jaar wereldwijd op 16 oktober benadrukt met de World Restart A Heart Day . Dit internationale initiatief wordt gesteund door de WHO en het Internationale Rode Kruis. Amsterdam UMC, Ambulance Amsterdam en het OLVG organiseren ieder jaar evenementen om mensen te leren reanimeren. Door COVID-19 zijn fysieke evenementen helaas niet mogelijk, maar het belang van burgerhulpverlening blijft groot. Omdat burgers levens kunnen redden.

Vanwege corona vragen burgers zich af: is het nog wel veilig om te reanimeren? Uit onderzoek blijkt dat deze twijfels ervoor zorgen dat mensen een lagere kans hebben om een hartstilstand te overleven. De Nederlandse Reanimatieraad heeft daarom samen met HartslagNu aangepaste instructies opgesteld zodat burgerhulpverleners ook tijdens deze coronapandemie veilig ingezet kunnen worden en slachtoffers toch de hulp kunnen krijgen die nodig is. Kijk hier wat de speciale covid-19 richtlijn inhoudt

Het verschil maken
Jaarlijks krijgen in Nederland circa 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. In de regio Amsterdam zijn dat er zo’n 900. De overlevingskans stijgt van ongeveer 20% naar meer dan 50% als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en een AED wordt aangesloten. Als er niets gedaan wordt, daalt de overlevingskans met bijna 10% per minuut. De gemiddelde aanrijtijd voor de ambulance bedraagt rond de zeven minuten. Het zijn dus de aanwezige burgers die het verschil maken in de allereerste minuten!

Sinds 2007 is er een oproepsysteem - HartslagNu - waarmee buurtbewoners van een slachtoffer worden opgeroepen om te komen reanimeren. Deze burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich aangemeld bij het oproepsysteem. In het oproepsysteem staan ook de AED’s geregistreerd die door burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut eerder aanwezig bij het slachtoffer dan de hulpdiensten, waardoor er in 75% van de gevallen eerder kan worden begonnen met reanimatie. Daarbij is in meer dan 50% van de reanimaties een AED aangesloten vóór aankomst van de ambulance. Mede als gevolg hiervan is het percentage succesvolle reanimaties opgelopen van 9% in de jaren negentig, naar 23% in 2016 (bron: Hartstichting).

Onvoldoende dekking
Toch is de dekking van geregistreerde burgerhulpverleners in de regio Amsterdam nog onvoldoende. Om iedereen in de regio Amsterdam die een hartstilstand krijgt de beste overlevingskans te geven, zijn meer burgerhulpverleners en AED’s nodig! Ook voor het aantal geregistreerde 24/7 beschikbare AED’s geldt voor Amsterdam een onvoldoende dekking. De Hartstichting heeft een kaart ontwikkeld waarop de dekking van de AED’s voor elke buurt zichtbaar is.

Burgerhulpverleners zijn en blijven hard nodig. Professionals kunnen niet zonder de inzet van burgers. Het is volgens Amsterdam UMC, Ambulance Amsterdam en het OLVG belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een reanimatiecursus volgen en dat mensen die kunnen reanimeren zich aanmelden bij HartslagNu. Op deze manier kunnen levens gered worden!