Meldkamer

Als u 112 belt en aangeeft dat u met spoed een ambulance nodig heeft, wordt u doorverbonden met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

Bij de MKA krijgt u een centralist aan de lijn, dit is een gespecialiseerd verpleegkundige. Door vragen te stellen beoordeelt de centralist óf er een ambulance wordt gestuurd, welke ambulance wordt gestuurd en hoe snel die ter plaatse moet zijn. Om dit te kunnen bepalen heeft de centralist:

  • een geautomatiseerd uitvraagsysteem dat helpt om in elke situatie de juiste vragen te stellen
  • brede medische kennis
  • een geautomatiseerd locatiebepalingssysteem waardoor altijd bekend is waar de meest nabije inzetbare ambulance is.

3 urgentieniveaus

Afhankelijk van hoe spoedeisend (urgent) de hulpvraag is, wordt besloten tot een bepaalde ambulance-inzet. Er zijn drie urgentieniveaus:

A1-urgentie
Als er direct levensgevaar is of als dit gevaar pas na beoordeling door de ambulanceverpleegkundige kan worden uitgesloten. De centralist zorgt ervoor dat een ambulance zo snel mogelijk ter plaatse is. De ambulance maakt bij een A1-urgentie altijd gebruik van zwaailicht en sirene.

A2-urgentie
Als er geen direct levensgevaar is, maar er wel sprake kan zijn van (ernstige) gezondheidsschade. Ook nu zorgt de centralist ervoor dat een ambulance zo snel mogelijk ter plaatse is. De ambulance kan hierbij, onder bepaalde voorwaarden, gebruikmaken van zwaailicht en sirene.

B-urgentie
Als er geen A1- of A2-urgentie is. De centralist zorgt er in dit geval voor dat de ambulance op (of rond) een bepaald tijdstip aanwezig is om een patiënt te halen of te brengen, bijvoorbeeld van of naar het ziekenhuis.