Samenwerkingspartners

Samenwerking met partners binnen de keten van zorg en openbare orde is van groot belang. Afstemming van werkprocessen en kennisuitwisseling maken dat we gezamenlijk de best mogelijke zorg en begeleiding aan patiënten kunnen bieden. Ambulance Amsterdam werkt daartoe nauw samen met ketenpartners zoals huisartsenposten, ziekenhuizen, verloskundigen, politie en brandweer. Ook maken wij deel uit van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Huisartsenposten, ziekenhuizen, cardiologen en verloskundigen

Werkafspraken worden gemaakt over hoe de verschillende schakels in de medische keten zo soepel mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. Met drie dottercentra (AMC, VUMC en OLVG) wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt als het gaat om tele-ECG's. Belangrijk daarbij is dat de werkprocessen van ambulance en dottercentrum goed zijn afgestemd.

Met verloskundigen worden onder andere procedureafspraken gemaakt om goede zorg bij thuisbevallingen mogelijk te maken. Mocht er onverhoopt iets niet goed gaan, dan kunnen we naadloos aansluiten. Alle werkafspraken worden met regelmaat getoetst, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Politie

Als een patiënt die acuut zorg nodig heeft, zich in de openbare ruimte bevindt, wordt vrijwel altijd de politie ingeschakeld. De politie zorgt voor praktische ondersteuning: publiek op afstand houden, eigendommen veiligstellen en regelen van het verkeer. Tevens zorgt de politie voor een veilige situatie voor de patiënt en de hulpverleners.

Met de politie wordt regelmatig overlegd om werkprocessen blijvend op elkaar af te stemmen. Ook zijn werkafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het uitwisselen van persoonsgegevens tussen politie en Ambulance Amsterdam. Dit gebeurt uitsluitend als dit voor de directe acute hulpverlening noodzakelijk is. Zo is en blijft de privacy van de patiënt gewaarborgd.

Brandweer

Geregeld biedt de brandweer bij ongevallen technische hulpverlening. Bijvoorbeeld iemand uit het water redden, een auto open knippen waarin iemand bekneld zit of met een ladderwagen een patiënt van vier hoog naar beneden tillen. Om het werk van de brandweer en de ambulancemedewerkers goed op elkaar aan te laten sluiten, vindt regelmatig overleg plaats. Van elkaar weten wát we doen en waarom we dingen op een bepaalde manier doen, maakt dat de samenwerking soepel verloopt en de hulp zo snel mogelijk geboden wordt.

Ambulance Amsterdam oefent regelmatig met politie en brandweer om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op acute situaties en rampen.

Speciale evenementen

Ambulance Amsterdam werkt regelmatig samen met andere partijen om speciale evenementen en activiteiten mogelijk te maken. Zo wordt jaarlijks meegewerkt aan het KinderBeestFeest in Artis, een speciale dag voor ernstig zieke kinderen en hun familie. Aan dit evenement werken zo'n 130 vrijwilligers uit de ambulancezorg, het rolstoelvervoer, Rode Kruis, politie en brandweer met veel plezier mee.

Wij verzorgen ook regelmatig Bliksemstages voor JINC. Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en het vmbo (klas 1 en 2). Op deze manier zien ze welke beroepen er allemaal zijn en kunnen ze ervaren wat het werk inhoudt. Leerlingen zijn daardoor beter in staat een keuze te maken voor een vervolgopleiding.