Onderzoek en innovaties

Onderzoek en constant vernieuwen zorgen ervoor dat Ambulance Amsterdam de best mogelijke ambulancezorg kan blijven bieden.

Academische werkplaats Ambulancezorg Amsterdam

Ambulance Amsterdam werkt met het AMC samen in een academische werkplaats. In een academische werkplaats worden beleidsvragen en vragen uit de praktijk vertaald naar onderzoeksvragen. Uit onderzoek verkregen kennis wordt daarna vertaald naar voor het beleid en voor de praktijk bruikbare adviezen, protocollen, handleidingen en voorzieningen.
Doel van de academische werkplaats is het handelen van professionals op een wetenschappelijke manier te onderbouwen.

Mobile Intensive Care Unit (MICU)

In nauwe samenwerking met het AMC is de MICU ontwikkeld. Dit is een speciale intensive care (IC) ambulance. De MICU heeft een laadklep die het mogelijk maakt een patiënt op een MICU-trolley (brancard met volwaardige IC-apparatuur) te vervoeren. Het MICU-team bestaat uit een MICU-intensivist (arts werkend op de IC), een MICU-verpleegkundige en de MICU-ambulancechauffeur. Deze combinatie van mensen en middelen wordt internationaal zeer hoog gewaardeerd.

Tele-ECG

Onze ambulanceverpleegkundige kan op locatie een tele-ECG maken. Dit ECG (elektrocardiogram) wordt direct naar de cardioloog gestuurd die het ECG beoordeelt en een diagnose stelt. Indien nodig wordt direct een dotterafdeling in gereedheid gebracht. Op deze manier kunnen we altijd snel de juiste hulp bieden.

Digistroom – digitale overdracht

Met Digistroom kunnen ambulancemedewerkers al tijdens de rit naar het ziekenhuis belangrijke gegevens over de patiënt digitaal doorsturen naar het ziekenhuis. Nog voordat de patiënt arriveert, kan het ziekenhuis dan al de juiste voorbereidingen treffen. De inzet van Digistroom zorgt daarmee voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. In het kader van ons continue streven naar kwaliteitsverbetering wordt informatie over de opname- of ontslagdiagnose ook teruggekoppeld aan de ambulanceverpleegkundige. De ambulanceverpleegkundige kan hiervan leren of de ingezette behandeling optimaal was en wat de eventuele verschillen waren met de in het ziekenhuis geconstateerde diagnose.

Codestat

Ambulance Amsterdam evalueert in samenwerking met ARREST* reanimaties die door ambulancemedewerkers zijn uitgevoerd. Elke reanimatie wordt met de medewerkers geëvalueerd. Hierbij wordt Codestat-software gebruikt. Deze geeft de reanimatie weer zoals die werkelijk verlopen is, een objectieve weergave dus. Onderzocht wordt of evaluatie op basis van deze objectieve gegevens leidt tot een structurele verbetering van reanimaties.

*ARREST: Amsterdam Resuscitation Studies: reeks wetenschappelijke onderzoeken vanuit het AMC waarin de uitvoering en uitkomst van reanimaties buiten het ziekenhuis, worden onderzocht.

Onderzoek naar logistiek

Door de Vrije Universiteit (VU) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) wordt onderzoek gedaan naar het verder verbeteren van de inzetbaarheid van ambulances. Dit onderzoek gaat vooral over de mate waarin de inzet van ambulancezorg te voorspellen is en vindt plaat in nauwe samenwerking met Ambulance Amsterdam. Doel van het onderzoek is het verder beperken van gezondheidsschade en het vergroten van overlevingskansen.