Meer weten

Deze pagina is speciaal voor burgers die meer willen weten en alle partijen waar wij een relatie mee onderhouden zoals gemeenten, politie, brandweer, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en partners binnen de zorgketen waaronder ziekenhuizen, thuiszorg, verloskundigen en ouderenzorg.

Ambulance Amsterdam is aangesloten bij de sectororganisatie AmbulanceZorg Nederland (AZN). U vindt daar meer (achtergrond)informatie over (onze) ambulancezorg. Ook kunt u de zorgatlas van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadplegen.

Publieksjaarverslag 2019

Bestuursverslag 2019

Bestuursverslag 2018

Jaarverslag_2016

Medisch_jaarverslag_2016_Ambulance_Amsterdam

Ambulances_in-zicht_2015

Kwaliteitsjaarverslag_2015_RAV_Kennemerland

Jaarverslag 2015

Ambulances in-zicht_2014

Jaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 RAV Kennemerland

Jaarverslag 2012-2013

Kwaliteitsjaarverslag 2013 RAV Kennemerland

Ambulances in-zicht 2013