Onze medewerkers zijn deskundig en ervaren. Naast directie en management, beleidsmedewerkers, opleidingsfunctionarissen, secretaresses, monteurs etc. zijn direct bij de zorg betrokken de:

  • meldkamercentralist
  • ambulancechauffeur
  • ambulanceverpleegkundige
  • zorgambulancechauffeur
  • zorgambulancebegeleider

 

 

Scholing en training

Al onze mensen verstaan hun vak en dragen bij aan betrouwbare ambulancezorg. Het werk van onze ambulancemedewerkers is vaak specialistisch. Met scholing en training zorgen wij ervoor dat onze medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de ambulancezorg en hun specifieke vakgebied. Ambulance Amsterdam besteedt veel tijd en aandacht aan scholing en training van medewerkers. Ook de meldkamercentralisten volgen regelmatig na- en bijscholing.

Trainen met ketenpartners

Ambulance Amsterdam oefent regelmatig met ketenpartners zoals politie, brandweer en zorgaanbieders. Door samen te oefenen, kunnen werkprocessen nauw op elkaar afgestemd worden wat de zorg voor de patiënt ten goede komt.

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) speelt een belangrijke rol in ramp- en crisissituaties. De GHOR is daarom nauw betrokken bij het oefenen van plannen en procedures die gebruikt worden bij een ramp of crisis.