Materieel

Onder materieel verstaan we alles wat nodig is voor de uitvoering van ons werk, dus zowel de voertuigen als alle apparatuur die daarin zit, als de meldkamer.

Verschillende ambulances

Ambulance Amsterdam heeft verschillende types ambulances:

59 ALS-ambulances

ALS ambu

Een Advanced Life Support (ALS)-ambulance is een standaard ambulance, inzetbaar voor alle typen spoedeisende ambulancezorg. Deze ambulance is tevens geschikt voor het uitvoeren van 'besteld vervoer' waarbij een patiënt op medische indicatie, op een gepland tijdstip, liggend vervoerd dient te worden.

9  Zorgambulances en 5 Medium Care Ambulances

zorgambu
 

Een Zorgambulance wordt vooral ingezet voor het laag complexe besteld vervoer. Ofwel zorgvervoer van patiënten dat in hoge mate planbaar is en bovendien eenvoudig is voor wat betreft de vereiste zorgbegeleiding. Bij het onverwachts toch geconfronteerd worden met een eerste hulpbehoefte, kan in afwachting van de komst van reguliere ambulancezorg, vanuit deze ambulance wel Basic Life Support geboden worden.

 

3 Rapid Responders

rapid ambu 

Een Rapid Responder (RR) is een ambulancevoertuig waarmee een ambulanceverpleegkundige, solo en zo nodig met spoed, naar een patiënt kan om ambulancezorg te verlenen. Een RR vervoert geen patiënten.

2 MICU's, 2 SORT-voertuigen en 1 HART-voertuig

micu 

Een MICU is een Mobile Intensive Care Unit. Dat wil zeggen een voertuig speciaal aangepast en ingericht voor het overplaatsen van stabiele IC-patiënten.

Het SORT (Special Operations Respons Team) en HART (CBRNE) team hebben speciale voertuigen ter beschikking om 24*7 inzetbaar te zijn. Het SORT Team wordt o.a. ingezet bij grootschalige incidenten, evenementen en geweldsincidenten. Het HART Team richt zich vooral op situaties waar slachtoffers chemisch of biologisch verontreinigd zijn en slachtoffers of hulpverleners moeten worden ontsmet.

Medische apparatuur

medisch apparatuur 

Onze ambulances zijn uitgerust met de modernste apparatuur. Hierdoor kunnen wij naast reguliere (spoedeisende) zorg ook gespecialiseerde zorg bieden aan mensen die vervoerd moeten worden. Bijvoorbeeld (couveuse) kinderen en intensive care patiënten.

Moderne meldkamer

De meldkamer van Ambulance Amsterdam is uitgerust met uiterst moderne computersystemen. De meldkamercentralisten hebben een geautomatiseerd uitvraagsysteem dat helpt om in elke situatie de juiste vragen te stellen. En een locatiebepalingssysteem dat het mogelijk maakt om bij spoed de meest nabije vrije ambulance in te zetten.