In 2014 is Ambulance Amsterdam gestart met de Psycholance voor psychiatrische cliënten, vanuit de filosofie dat iedere psychiatrische of verwarde cliënt recht heeft op medisch geïndiceerd vervoer. Voorheen werden deze cliënten vervoerd door o.a. de Politie. Inmiddels is dat aandeel van 80% naar 10% gedaald en wordt de Psycholance door vele betrokkenen als waardevol bestempeld. Ambulance Amsterdam wil deze vorm van zorgverlening uitbreiden door een 24/7-voorziening voor acuut en besteld psychiatrisch vervoer te realiseren. Daarnaast wil de organisatie het bekwaamheidsniveau van haar ambulanceverpleegkundigen m.b.t. het specialisme psychiatrie verhogen. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om de juiste zorg te leveren op momenten dat de Psycholance niet inzetbaar is.

Omdat de Politie heeft aangegeven in principe geen verwarde personen meer te vervoeren, is het van belang om een sluitende aanpak voor het medisch geïndiceerde vervoer te bewerkstelligen. Onlangs heeft Ambulance Amsterdam daarom van ZonMw subsidie verkregen met als doelstelling het project Psycholance verder te ontwikkelen.